Η καθαριότητα γίνεται με απολύμανση με χλώριο και απορρυπαντικά λόγω της Covid-19

Στα τραπέζια και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους υπάρχουν απολυμαντικά χεριών.


Τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.pdf